SOUTĚŽ

05.05.2011 22:07

 

Vypisujeme tímto soutěž

o nejlépe postavený model. Modely budou posuzovány z hlediska geometrie stavby, čistoty lepení a celkového dojmu.

Pokud s námi chcete soutěžit, přineste postavený model na akci Loučení s létem,které pořádá Občanské sdružení Babický drak na fotbalovém hřišti v Babicích dne 27.8.2011. Nejlepší modely budou ohodnoceny cenami.